Definice úrovně C1 - Španělština

Zdatný
mluvčí
Úroveň
C1
Vysoce pokročilý Je schopen porozumět široké škále rozsáhlých textů o jisté náročnosti a rozpoznat v nich věci, které nejsou na první pohled jasně zmíněné. Umí se vyjadřovat spontánně a plynule. Dokáže používat jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, školní i pracovní účely.

Obsah úrovně C1 - Španělština

C1 první část - úroveň C1.1
Dovednosti Gramatika Slovní zásoba
Hodnotit a zdůrazňovat něčí chování Vyprávět příběh Karikovat Detailní popis obrazu Popis pomocí porovnání Mluvit o akci jako o procesu či výsledku Vyvolávat vzpomínku - uváděcí věty Povídat o minulosti a popisovat ji Vzpomínat na zesnulou osobnost Argumentovat pro a proti se specifickými příklady Účastnit se debaty Používání prostředků pro udržování ústní komunikace Vyjadřovat přání a zatracovat Vyjadřovat pocity Reagovat na něco Vyjadřovat vůli, přání, zákaz, příkaz, prosbu se záměrem ovlivnit ostatní Vyjádřit názor či pohled na něco Ovlivňovat ostatní Dávat oslabené příkazy a rozkazy Udělit svolení Opakovat příkaz Dávat rady a instrukce Kontrast ser/estar Výrazy se ser/estar + předložka Idiomatické výrazy se ser/estar Zdůrazňovací struktury se slovesem ser Trpný rod Čas přítomný historický Použití a vztah mezi různými minulými časy v indikativu pretério indefinido, perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto, perfect Podmiňovací způsob s významem minulým Vedlejší věty podmětné Slovesa a výrazy pro vyjádření reakce, vůle, pocitu, přání, zákazu, příkazu, rady, prosby, mentální aktivity, komunikace, vnímání a jistoty ser + přídavné jméno (pravda či nepravda) + que Ojalá, así + subjuntivo Slovesa s dvojím významem podle použití s indicativo nebo subjuntivo Rozkazovací způsob Zájmena přímého a nepřímého předmětu Zdvojování předmětných zájmen Struktury pro příkazy a instrukce: presente de indicativo, a + infinitivo/sustantivo, (se ruega) + infinitivo/(se reuga que), que + subjuntivo (he dicho/te digo) Humoristický text: vtip, karikatura, komiks, monolog Prosba, žádost, naléhání Slovní zásoba spojená s humorem Slovníkové zkratky Slova homofonní Text oznamovací Rozhovor v rádiu Oslavný text Divadelní kritika Blog Argumentativní text - divadelní dotace Divadelní poutače Slovní zásoba a výrazy související s divadlem Anketa Test osobnosti Internetové forum o lásce Svědectví Úryvek disertační práce Slova původem z latiny a řečtiny Předpony a přípony Štěstí a nákupy Reklamní text a společenskokulturní dopady Specializované oznámení Čtenářské forum Úryvek z románu Slovní zásoba související s reklamou Jazyk reklamní
druhá část - úroveň C1.2
Dovednosti Gramatika Slovní zásoba
Vyjadřovat vztah souběžnosti nebo následnosti mezi akcemi Vyjadřovat, která akce nastala dřív Vyjadřovat způsob a postoj Dělat v přítomnosti nereálná srovnání Vyjadřovat názor a dělat kritiku k filmu v konverzaci a písemně Popisovat vlastnosti hrdinů Vstupovat do diskuse Odkazovat se na něco Poukazovat na důležitost něčeho Vyjadřovat částečný souhlas Snažit se někoho přesvědčit - argumentovat a protiargumentovat Trvat na něčem a naléhat Vyjádřit minimální intensitu pro dosažení kýžených výsledků Vyčítat Vyjadřovat nevyhnutelnost naplnění nějaké akce či přesvědčení, které máme Vyjádřit fakt, který není v rozporu s jiným, nenechat se ovlivnit Charakterizovat a identifikovat osoby, místa a věci Ptát se a odpovídat na existenci něčeho nebo někoho Převyprávět, co řekl někdo jiný Interpretovat a předat cizí slova Přenést informaci s ohledem na jisté prvky ve větách Ospravedlnit, zdůvodnit a podpořit názor argumenty a citovat Časové spojovací výrazy Modální spojovací výrazy Příslovečné výrazy času a způsobu Porovnávací struktury nereálné Formální x neformální výrazové prostředky Přípustkové spojovací výrazy - por mucho, por más, por muy, y eso que, y mira que, por poco, aunque, a pesar de que, aun + gerundio digan lo que digan, hagan lo que hagan, pese a quien pese Vedlejší věty upřesňující a vysvětlující Vedlejší věty s indikativem/subjunktivem Neurčitá zájmena a příslovce Nepřímá řeč Gramatické transformace - zájmena, určovací výrazy, časové výrazy, slovesné způsoby a časy Instruktážní text - legenda, technický list Pověry Kritika a názor Magie, fantasie, pověry Kino a kritika Noviny a články Dialog, rozhovor s cílem dostat data pro anketu Shrnutí výsledků ankety Popisný text Politický mítink Paměť Ustálená slovní spojení Slovní zásoba americké španělštiny Novinová zpráva Bajka Písnička Specializovaný novinový článek Idiomatické výrazy se s zvířaty Životní prostředí Konverzační text, rozhovor, schůzka Koncept donjuanismu. Významy slovesa conquistar Aglutinační významová slovesa v odkazovaném projevu
třetí část - úroveň C1.3
Dovednosti Gramatika Slovní zásoba
Vyjádřit, co je považováno za možné nebo pravděpodobné Vyjádřit, co je považováno za možné ale vzdálené Vyvolávat fiktivní situace Vyjadřovat nereálná přání a pocity Vyjadřovat nemožná nebo těžko splnitelná přání Vyjadřovat obecně podmínky Vyjadřovat podmínky jako varování, rada nebo hrozba Vyjádřit minimální bezpodmínečnou situaci, aby se něco stalo Vyjádřit dostatečnou podmínky, aby se něco stalo Vyjádřit podmínku, která přestavuje jedinou překážku, aby se něco stalo Vyjádřit podmínku, která znamená předpověď, že se něco může stát Vyjádřit podmínku, která znamená výměnu akcí Vyjádřit příčinu jako ospravedlnění a se zdůrazňovacím tónem Vyjádřit příčinu formálně a neformálně Vyjádřit příčinu s pozitivními a negativními konotacemi Vyjádřit účel formálně a neformálně Vyjádřit účel či ukončení pohybu Ptát se na účel s negativním nebo vyčítacím tónem Předcházet možným událostem, které znamenají hrozbu Porovnávat vlastnosti, uskutečněné akce nebo události, množství různých objektů Vyjádřit, kdy se začala rozvíjet nějaká akce Vyjádřit, že někdo začal dělat něco, na co není připraven Vyjádřit náhlý začátek akce s důrazem na to, že začátek byl prudký Vyjádřit ukončenou akci Vyjádřit konec nedávné akce Vyjádřit průběh akce s poukazem na to, jestli je trvání proces pomalý, pokračující, nebo že je přerušen Vyjádřit výsledek akce s důrazem na to, kolik se toho udělalo Futuro imperfecto jako vyjádření pravděpodobnosti v přítomnosti Futuro perfecto jako vyjádření pravděpodobnosti v minulosti se vztahem k budoucnosti Condicional simple/pretérito imperfecto pro vyjádření utopických přání v přítomnosti nebo budoucnosti Condicional simple jako vyjádření pravděpodobnosti v minulosti Výrazy pro vyjádření hypotézy a přání Věty podmínkové se si, de + infinitiv, gerundium Složité podmínkové výrazy: siempre que, siempre y cuando, solo si Věty příčinné Věty účelové Kontrast mezi příčinou a účelem Použití por a para Opisné vazby s infinitivem, gerundiem a příčestím Životopis a profil Test, rozhovor, rádio Forum o nespavosti Slovní zásoba týkající se spánku Významy slova sueño Novinový sloupeček: názor Závěry ankety Rozhovor Nabídka práce Průvodní dopis a životopis Pracovní pohovor Peníze a hospodářství Solidarita Školení akademická a profesionální Legendy o stvoření světa Vědecký jazyk Literární jazyk Mýty a legendy Idiomatické výrazy s por a para Světová zdravotnická organizace Práva dětí Alternativní terapie, stres Dopis řediteli Zdraví, části těla, nemoce, instituce Životní etapy Idiomatické výrazy s částmi těla Argentina

Kurzy, učebnice a certifikáty pro C1

Učebnice Certifikáty a zkoušky
Pro úroveň C1 používáme tyto učebnice:
nuevo Prisma C1 - Libro del alumnonuevo Prisma C1 - Libro del alumno
nuevo Prisma C1 - Libro del alumnonuevo Prisma C1 - Libro del alumno
Zkoušky DELE pro úroveň C1:
Praha, 12.04.2024
Zápis do: 21.02.2024
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1
Ostrava, 18.05.2024
Zápis do: 03.04.2024
Úrovně: B1, B2, C1
Praha, 12.07.2024
Zápis do: 15.05.2024
Úrovně: A2, B1, B2, C1
Praha, 23.11.2024
Zápis do: 09.10.2024
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Ostrava, 23.11.2024
Zápis do: 09.10.2024
Úrovně: B1, B2, C1
Na zkoušku DELE z úrovně C1 se můžete připravit s certifikovaným lektorem ve skupinovém či individuálním přípravném kurzu na DELE.

Úroveň španělštiny C1 u nás můžete studovat v těchto skupinových kurzech:

Jarní docházkové kurzy španělštiny 2024 - období 04.03.2024 - 04.07.2024 - běžící semestr

kód kurzu typ kurzu počáteční a
cílová úroveň
den čas popis počet hodin cena volná místa zápis
Olomoucká 1666/75 Brno Jihomoravský kraj 62700 cze
B2.3 C1.1 Pondělí 18:45 - 20:15 90 min. s rodilým mluvčím 18 7 590,- 3 z 6

Podzimní docházkové kurzy španělštiny 2024 - období 30.09.2024 - 14.02.2025 - probíhá zápis

kód kurzu typ kurzu počáteční a
cílová úroveň
den čas popis počet hodin cena volná místa zápis
Olomoucká 1666/75 Brno Jihomoravský kraj 62700 cze
B2.3 C1.1 Úterý 18:30 - 20:00 90 min. s rodilým mluvčím 18 7 790,- 5 z 6
Olomoucká 1666/75 Brno Jihomoravský kraj 62700 cze
C1.1 C1.2 Pondělí 18:45 - 20:15 90 min. s rodilým mluvčím 18 7 790,- 5 z 6
Další dny, časy a úrovně jsou otevřeny jako online kurzy.

Učebnice je na celou úroveň a je pro kurz nezbytná.

Příloha je na celou úroveň a je pro kurz nezbytná.
Na uhrazení kurzu máte 7 dní od provedení zápisu.
smluvními podmínkami.
Zároveň s potvrzením zápisu Vám pošleme také informace k provedení platby.

Na úroveň C1 se lze také dostat v individuálním kurzu španělštiny s rodilým lektorem.