Lokalizace webů a aplikací

Lokalizace z/do španělštiny

Na španělštinu a lokalizace se specializujeme i díky silnému IT zázemí naší společnosti. Víme, co je to SEO a klíčová slova a umíme texty adaptovat pro použití na webu. Víme, jak přemýšlí uživatelé a lokalizujeme pro Vás i software a aplikace.

Při lokalizacích se zaměřujeme na tyto důležité oblasti:

 • optimalizace textů pro vyhledávače - SEO
 • klíčová slova, popisy, nadpisy, texty odkazů, URL adresy
 • formáty data, času, čísel a měny
 • emoční a stylové ladění textů: informativní, emotivní, edukativní, formální, přátelské apod.
 • regionální cílení textů s rodilými mluvčími z daného regionu
 • uzpůsobení textů pro marketingové účely

Španělština je sice jeden jazyk, ale mluví se jím ve více než dvaceti zemích světa. V každé zemi a v každém regionu se používají jiné výrazy pro běžné a obecné věci. Problémem většinou není srozumitelnost jako taková, jako spíš přirozenost daného textu pro mluvčí z jednotlivých zemí. Jelikož se na španělštinu specializujeme jsme schopni všechny tyto regionální a kulturní odlišnosti postihnout, takže výsledná lokalizace je pro uživatele autentická. Pro celosvětové zaměření produktů, služeb či prezentace firem se používá tzv. neutrální španělština bez regionálního zabarvení, která preferuje srozumitelnost na úkor přirozenosti.

Lokalizace vytváříme zejména pro tyto typy aplikací:

 • firemní intranetové a jiné informační systémy
 • webové stránky nejrůznějších oborů
 • mobilní aplikace
 • stolní aplikace
 • manuály technického rázu, např. programová dokumentace

Cena lokalizací: dohodou, podle typu a rozsahu projektu