Tlumočení a tlumočnický doprovod

Soudní nebo úřední tlumočení

Pro jednání s úřady či policií španělsky bývá zapotřebí soudního neboli úředního tlumočníka. Rádi Vám jej zajistíme, obvykle se jedná o tyto typy jednání:

 • jednání na matrice (uznání otcovství apod.)
 • výslechy při žádosti o trvalý pobyt, občanství
 • ostatní úřední stání

Cena soudního tlumočení: 1000 Kč / h

účtovací jednotka je půl hodiny, první hodina se účtuje celá.

Svatební obřady

Svatební obřady jsou specifickou službou, kterou nabízíme jako balíček, který zahrnuje překlad svatebního projevu oddávajícího i obřad samotný.

Cena soudního tlumočení: 5000 Kč + cestovní výlohy

cena platí pro standardní délku svatebního obřadu.

Tlumočení z/do španělštiny

Obvykle provádíme tlumočení z/do španělštiny při těchto příležitostech:

 • obchodní schůzky a jednání.
 • osobní, rodinné schůzky a setkání
 • tlumočení na svatbách či jiných skupinových oslavách

V případě odborného tlumočení Vás můžeme požádat o dodatečné informace či podklady pro lepší přípravu tlumočníka.
Simultánní tlumočení, konferenční tlumočení ani tzv. vysokou konsekutivu nenabízíme.

Cena konsekutivního tlumočení: 1000 Kč / h

účtovací jednotka je půl hodiny, první hodina se účtuje celá.

Doprovod a pomoc cizincům

Naši překladatelé a tlumočníci mají spoustu zkušeností i s praktickými problémy cizinců na území ČR. Za účelem pomoci cizincům nabízíme jako službu tlumočnický doprovod nejčastěji při těchto příležitostech:

 • otevření bankovního účtu
 • zřízení mobilní čísla a výběr vhodného tarifu
 • doprovod při komunikaci s policií, vyřízení žádosti o pobyt, vízum apod.
 • výměna řidičského průkazu vydaného v cizině za český
 • asistence při uzavírání a podepisování smluv - nájemních, obchodních apod.
 • doprovod k lékaři, vyšetření apod.
 • asistence pro jakoukoliv situaci každodenního života

Cena za tlumočnický doprovod: 900 Kč / h

účtovací jednotka je půl hodiny, první hodina se účtuje celá.