Namluvení textů a přepisy nahrávek

Přepisy nahrávek

Jako jednu ze svých služeb poskytujeme také přepisy audio či video nahrávek ve španělštině do textu. Tento je možno následně přeložit jako standardní překlad. Transkripce náhravek je doslovná, tzn. včetně přeřeknutí, nespisovných, či specifických výrazů mluvčího na nahrávce. V případě, že potřebujete takovouto transkripci upravit, na přepsaném textu můžeme provést korekci.
Konečná cena za přepis se odvíjí od kvality záznamu - a to jak technické (šum, rušivé zvuky apod), tak interpretační (specifické nářečí, výslovnostní vady apod.). Podle závažnosti vad kvality záznamu může být konečná cena vyšší. Pro konkrétní nacenění nás prosím kontaktujte s ukázkou záznamu.

Cena přepisu nahrávky: 350 Kč / NS výsledného textu (bez příplatků)

NS = normostrana, 1800 znaků, účtovací jednotka je půl NS, první NS se účtuje celá

Namluvení textů ve španělštině

Jako službu pro firmy poskytujeme také namluvení psaného textu ve španělštině rodilým mluvčím, např. pro marketingové, prezentační či jiné účely, manuály případně při tvorbě nahrávek pro učebnice nebo dabing.

Použitá výslovnost: Standardní neutrální španělština nebo jiná podle dohody

Cena namlouvání textů: dohodou, podle rozsahu a účelu