Obchodní španělština

Jelikož se na španělštinu opravdu specializujeme můžete se u nás naučit i obchodní španělštinu. Jako jediní v Brně nabízíme komplexní kurz obchodní španělštiny rozdělený do dvou částí, po jehož dokončení obdržíte osvědčení o absolvování.

kód kurzu typ kurzu den v týdnu čas popis počet hodin cena
ESPCO1 Obchodní španělština I. - individuální Podle domluvy Podle domluvy 60 min. s rodilým lektorem 10 7 590,-
ESPCO2 Obchodní španělština II. - individuální Podle domluvy Podle domluvy 60 min. s rodilým lektorem 10 7 590,-

Obchodní španělština je vhodná pro studenty od úrovně B1.

Náplň hodin - Obchodní španělština

Obchodní španělština zahrnuje tyto znalosti a dovednosti:
 • slovní zásoba z ekonomie, účetnictví a pracovního prostředí
 • schopnost formálně mluvit i psát
 • specifická frazeologie používaná v mailech, dopisech i řeči
 • kulturní pozadí, zvyklosti a firemní prostředí ve španělsky mluvících zemích

Po absolvování kurzu obchodní španělštiny budete například schopni napsat formální mail obchodnímu partnerovi, urgovat nezaplacenou fakturu, vést obchodní schůzku nebo vysvětlit nedodání objednaného zboží.
Kurz obchodní španělštiny vede rodilý lektor s ekonomickým vzděláním za použití aktuálních kvalitních materiálů pro obchodní španělštinu.

Učebnice obchodní španělštiny

Na hodinách obchodní španělštiny využíváme učebnice nakladatelství Edinumen včetně cvičebnic. Některé materiály a cvičení používáme z jiných zdrojů. Všechny učebnice a materiály pro obchodní španělštinu u nás můžete také zakoupit.

Empresa siglo XXI - Libro del alumno + CD

Temas de empresa - Libro del Alumno

Cultura y negocios - Libro del alumno (Nueva edición)

Asuntos de negocios

Español para el comercio mundial del siglo XXI

Obecné informace a podmínky

 • Výuka probíhá v čase a v rozsahu dohodnutém lektorem a studentem
 • Lektor čeká na studenta max. 15 minut, poté je hodina zrušena a počítá se jako odučená
 • Při zrušení lekce méně než 24 hodin před jejím zahájením se hodina bere jako odučená
 • Minimální délka lekce je 60 minut
 • Minimální počet objednaných a zaplacených hodin je 10. Platbu je nutno provést před započetím výuky. (účet Hispániky)
 • Před začátkem individuální výuky lze zdarma požádat o jazykovou analýzu a doporučení dalšího postupu při studiu.
 • Student má na vyčerpání předplacených hodin 6 měsíců, po uplynutí této doby propadají. Platnost se vždy prodlužuje novou platbou.
 • Minimální počet účtovaných hodin za kalendářní měsíc je 75 % naplánovaného objemu, minimálně 3 jednotky .
 • Výpovědní lhůta pro ukončení výuky jsou 4 týdny.
 • Cena za výuku nezahrnuje testy na nakažlivé nemoci a osobní hygienické pomůcky aktuálně vyžadované platnou legislativou při kontaktní výuce.
 • Cena za výuku se řídí platným výměrem ceny za individuální výuku. Škola si vyhrazuje právo jej dle potřeby aktualizovat zejména pro zohlednění nákladů na výuku.

Podmínky jsou platné od 1.6.2022

Objednáním výuky student souhlasí se všemi výše uvedenými podmínkami.

Pro objednání výuky nás prosím kontaktujte na info@hispanica.cz.
Práva spotřebitele: Mimosoudní řešení sporů