Kurzy DELE

Příprava na certifikáty DELE

Studentům, kteří se rozhodli získat mezinárodně uznáváný certifikát ze španělštiny DELE, nabízíme přípravu na zkoušku a možnost vyzkoušet si jednotlivé části zkoušky nanečisto s certifikovaným lektorem, který má s průběhem zkoušky zkušenosti, případně zkoušku zkouší přímo v Brně.

Předpokladem pro tento kurz je, že již máte úroveň, pro kterou jste se rozhodli, případně jí velmi blízkou, abyste mohli dohnat případné nedostatky. Abyste věděli, jak na tom jste a zda je již Vaše španělština dostatečná pro zvolenou úroveň, tak s Vámi provedeme vstupní pohovor s certifikovaným lektorem o délce 60 minut. Na základě tohoto pohovoru Vám poté doporučíme, zda je pro Vás kurz DELE vhodný či nikoliv. Cena vstupního pohovoru je 829 Kč, ale je-li Vaše úroveň dostatečná a zapíšete se do přípravného kurzu DELE, máte jej od nás zdarma.

Příprava na certifikát DELE je realizována formou individuálního kurzu v časech a dnech, které Vám vyhovují. Může mít i nepravidelnou formu.

kód kurzu typ kurzu den v týdnu čas popis počet hodin cena
DELE Příprava na certifikáty DELE - individuální Podle domluvy Podle domluvy 60 min. s certifikovaným lektorem 10 8 290,-
Na zkoušku DELE je možno se také připravit ve skupinovém přípravném kurzu DELE.

Úrovně španělštiny

Definice jednotlivých úrovní pro zkoušku DELE naleznete v popisu jazykových úrovní španělštiny.

Nejbližší termíny pro zkoušky DELE

Zkoušky a certifikáty DELE jsou dvojího druhu - obecné a studentské (escolar). Liší se hlavně náročností na znalosti reálií a slovní zásobu. Studentské verze zkoušek DELE jsou vhodné pro studenty od 11 do 17 let.

Město duben 2024 květen 2024 červenec 2024 listopad 2024
Praha
Datum zkoušky: 12.04.2024
Zápis do: 21.02.2024
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1
Datum zkoušky: 17.05.2024
Zápis do: 03.04.2024
Úrovně: A1 escolar A2/B1 escolar
Datum zkoušky: 12.07.2024
Zápis do: 15.05.2024
Úrovně: A2, B1, B2, C1
Datum zkoušky: 22.11.2024
Zápis do: 09.10.2024
Úrovně: A1 escolar, A2/B1 escolar
Datum zkoušky: 23.11.2024
Zápis do: 09.10.2024
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Ostrava
Datum zkoušky: 17.05.2024
Zápis do: 03.04.2024
Úrovně: A1 escolar, A2/B1 escolar
Datum zkoušky: 18.05.2024
Zápis do: 03.04.2024
Úrovně: B1, B2, C1
Datum zkoušky: 22.11.2024
Zápis do: 09.10.2024
Úrovně: A1 escolar, A2/B1 escolar
Datum zkoušky: 23.11.2024
Zápis do: 09.10.2024
Úrovně: B1, B2, C1
Brno - Hispánica
Datum zkoušky: 23.11.2024
Zápis do: 09.10.2024
Úrovně: A1, A2, B1, B2

Více informací k termínům, cenám a zápisu naleznete na stránkách Instituto Cervantes Praga.

Učebnice DELE

Na přípravný kurzu DELE používáme učebnici Cronómetro od nakladatelství Edinumen. Také využíváme další doprovodné materiály od jiných nakladatelství a tvůrců. Učebnice Cronómetro u nás můžete přímo zakoupit, jelikož je máme skladem.

El Cronómetro A1 + CD

El Cronómetro A2 + CD

El Cronómetro B1 - Edición Nuevo DELE

El Cronómetro B2 - Edición Nuevo DELE

El Cronómetro C1 + CD

El Cronómetro C2 + CD

Obecné informace a podmínky

 • Výuka probíhá v čase a v rozsahu dohodnutém lektorem a studentem
 • Lektor čeká na studenta max. 15 minut, poté je hodina zrušena a počítá se jako odučená
 • Při zrušení lekce méně než 24 hodin před jejím zahájením se hodina bere jako odučená
 • Minimální délka lekce je 60 minut
 • Minimální počet objednaných a zaplacených hodin je 10. Platbu je nutno provést před započetím výuky. (účet Hispániky)
 • Před začátkem individuální výuky lze zdarma požádat o jazykovou analýzu a doporučení dalšího postupu při studiu.
 • Student má na vyčerpání předplacených hodin 6 měsíců, po uplynutí této doby propadají. Platnost se vždy prodlužuje novou platbou.
 • Minimální počet účtovaných hodin za kalendářní měsíc je 75 % naplánovaného objemu, minimálně 3 jednotky .
 • Výpovědní lhůta pro ukončení výuky jsou 4 týdny.
 • Cena za výuku nezahrnuje testy na nakažlivé nemoci a osobní hygienické pomůcky aktuálně vyžadované platnou legislativou při kontaktní výuce.
 • Cena za výuku se řídí platným výměrem ceny za individuální výuku. Škola si vyhrazuje právo jej dle potřeby aktualizovat zejména pro zohlednění nákladů na výuku.

Podmínky jsou platné od 1.6.2022

Objednáním výuky student souhlasí se všemi výše uvedenými podmínkami.

Pro objednání výuky nás prosím kontaktujte na info@hispanica.cz.
Práva spotřebitele: Mimosoudní řešení sporů