Kurzy DELE

Příprava na certifikáty DELE

Studentům, kteří se rozhodli získat mezinárodně uznáváný certifikát ze španělštiny DELE, nabízíme přípravu na zkoušku a možnost vyzkoušet si jednotlivé části zkoušky nanečisto s certifikovaným lektorem, který má s průběhem zkoušky zkušenosti, případně zkoušku zkouší přímo v Brně.

Předpokladem pro tento kurz je, že již máte úroveň, pro kterou jste se rozhodli, případně jí velmi blízkou, abyste mohli dohnat případné nedostatky. Abyste věděli, jak na tom jste a zda je již Vaše španělština dostatečná pro zvolenou úroveň, tak s Vámi provedeme vstupní pohovor s certifikovaným lektorem o délce 60 minut. Na základě tohoto pohovoru Vám poté doporučíme, zda je pro Vás kurz DELE vhodný či nikoliv. Cena vstupního pohovoru je 689 Kč, ale je-li Vaše úroveň dostatečná a zapíšete se do přípravného kurzu DELE, máte jej od nás zdarma.

Příprava na certifikát DELE je realizována formou individuálního kurzu v časech a dnech, které Vám vyhovují. Může mít i nepravidelnou formu.

kód kurzu typ kurzu den v týdnu čas popis počet hodin cena
DELE Příprava na certifikáty DELE - individuální Podle domluvy Podle domluvy 60 min. s certifikovaným lektorem 10 6 890,-
Na zkoušku DELE je možno se také připravit ve skupinovém přípravném kurzu DELE.

Úrovně španělštiny

Definice jednotlivých úrovní pro zkoušku DELE naleznete v popisu jazykových úrovní španělštiny.

Nejbližší termíny pro zkoušky DELE

Zkoušky a certifikáty DELE jsou dvojího druhu - obecné a studentské (escolar). Liší se hlavně náročností na znalosti reálií a slovní zásobu. Studentské verze zkoušek DELE jsou vhodné pro studenty od 11 do 17 let.

Město listopad 2021 duben 2022 květen 2022 červenec 2022 listopad 2022
Praha
Datum zkoušky: 12.11.2021
Zápis do: 06.10.2021
Úrovně: A1 escolar, A2/B1 escolares
Datum zkoušky: 13.11.2021
Zápis do: 06.10.2021
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Datum zkoušky: 01.04.2022
Zápis do: 02.02.2022
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1
Datum zkoušky: 20.05.2022
Zápis do: 16.03.2022
Úrovně: A1 escolar, A2/B1 escolares
Datum zkoušky: 21.05.2022
Zápis do: 16.03.2022
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Datum zkoušky: 01.07.2022
Zápis do: 04.05.2022
Úrovně: A2, B1, B2, C1
Datum zkoušky: 18.11.2022
Zápis do: 05.10.2022
Úrovně: A1 escolar, A2/B1 escolares
Datum zkoušky: 19.11.2022
Zápis do: 05.10.2022
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Ostrava
Datum zkoušky: 12.11.2021
Zápis do: 06.10.2021
Úrovně: A1 escolar, A2/B1 escolares
Datum zkoušky: 13.11.2021
Zápis do: 06.10.2021
Úrovně: B1, B2, C1
Datum zkoušky: 01.04.2022
Zápis do: 02.02.2022
Úrovně: B1, B2, C1
Datum zkoušky: 20.05.2022
Zápis do: 16.03.2022
Úrovně: A1 escolar, A2/B1 escolares
Datum zkoušky: 18.11.2022
Zápis do: 05.10.2022
Úrovně: A1 escolar, A2/B1 escolares
Datum zkoušky: 19.11.2022
Zápis do: 05.10.2022
Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Více informací k termínům, cenám a zápisu naleznete na stránkách Instituto Cervantes Praga.

Učebnice DELE

Na přípravný kurzu DELE používáme učebnici Cronómetro od nakladatelství Edinumen. Také využíváme další doprovodné materiály od jiných nakladatelství a tvůrců. Učebnice Cronómetro u nás můžete přímo zakoupit, jelikož je máme skladem.

El Cronómetro A1 + CD

El Cronómetro A2 + CD

El Cronómetro B1 - Edición Nuevo DELE

El Cronómetro B2 - Edición Nuevo DELE

El Cronómetro C1 + CD

El Cronómetro C2 + CD

Obecné informace a podmínky

 • Výuka probíhá v čase a v rozsahu dohodnutém lektorem a studentem
 • Lektor čeká na studenta max. 15 minut, poté je hodina zrušena a počítá se jako odučená
 • Při zrušení lekce méně než 24 hodin před jejím zahájením se hodina bere jako odučená
 • Minimální délka lekce je 60 minut
 • Minimální počet objednaných a zaplacených hodin je 10. Platbu je nutno provést před započetím výuky. (účet Hispániky)
 • Před začátkem individuální výuky lze zdarma požádat o jazykovou analýzu a doporučení dalšího postupu při studiu.
 • Student má na vyčerpání předplacených hodin 6 měsíců, po uplynutí této doby propadají. Platnost se vždy prodlužuje novou platbou.
 • Minimální počet účtovaných hodin za kalendářní měsíc je 75 % naplánovaného objemu, minimálně 3 jednotky .
 • Výpovědní lhůta pro ukončení výuky jsou 4 týdny.
 • Cena za výuku nezahrnuje test na covid-19 a osobní hygienické pomůcky aktuálně vyžadované platnou legislativou při kontaktní výuce.
 • Škola si vyhrazuje právo upravit cenu výuky k prvnímu dni v kvartálu o akumulovanou inflaci naměřenou ČSÚ za měsíce předchozího kvartálu.

Podmínky jsou platné od 1.5.2021

Objednáním výuky student souhlasí se všemi výše uvedenými podmínkami.

Pro objednání výuky nás prosím kontaktujte na info@hispanica.cz.
Práva spotřebitele: Mimosoudní řešení sporů