Individuální výuka češtiny pro cizince

Kromě výuky španělštiny se rovněž věnujeme výuce češtiny pro španělsky mluvící cizince na bázi individuálního přístupu. Při tomto typu výuky vycházíme vstříc potřebám jednotlivých studentů co se týká přístupu a metodologie výuky, pokročilosti i časového rozvržení výuky.

Lektor češtiny pro španělsky mluvící cizince mluví i plynule španělsky pomůže Vám jak s vysvětlením gramatiky, tak s výslovností češtiny.

Náplň hodin - čeština

Na hodinách češtiny můžete plynule navázat na svoji současnou úroveň a postupně ji zvyšovat. Hodiny češtiny pro cizince můžete využít také pro zlepšení výslovnosti, konverzace a plynulosti projevu, rozšíření slovní zásoby pro pracovní trh nebo naopak vysvětlení a pochopení gramatiky.

Jaká je moje úroveň češtiny?

Před zahájením individuální kurzu s Vámi uděláme jazykový pohovor, abychom zjistili Vaši úroveň a doporučíme Vám konkrétní náplň kurzu.
Jazykový pohovor je pro Vás bezplatný a trvá okolo 30 minut. Co která úroveň obnáší naleznete v popisu jazykových úrovní češtiny.

Učebnice češtiny

Při studiu češtiny u nás dostanete v ceně specializované vysvětlovací materiály ve španělštině. Kromě vlastních materiálů využíváme i různé učebnice, podle úrovně studentů a zaměření výuky.

Mluvme česky – Let´s speak Czech – Konverzace

¿Quiere usted hablar checo? Chcete mluvit česky?

Čeština pro cizince B1

Čeština pro cizince B2

Ceník

Cena za individuální výuku češtiny: 759 Kč / 60 min.

Pro výuku mimo prostor Hispániky je příplatek za dopravu v Brně 90 Kč a mimo podle vzdálenosti.

Výuka češtiny přes skype

Kromě klasických hodin s fyzickou přítomností studenta i lektora máte možnost využít i hodiny češtiny přes Skype. Tyto jsou vhodné zejména pro studenty, kteří nemohou na hodiny dojíždět.

Cena za výuku češtiny přes Skype: 759 Kč / 60 min

Důležitým předpokladem pro hodiny přes Skype je kvalitní a stabilní internetové připojení.

Obecné informace a podmínky

 • Výuka probíhá v čase a v rozsahu dohodnutém lektorem a studentem
 • Lektor čeká na studenta max. 15 minut, poté je hodina zrušena a počítá se jako odučená
 • Při zrušení lekce méně než 24 hodin před jejím zahájením se hodina bere jako odučená
 • Minimální délka lekce je 60 minut
 • Minimální počet objednaných a zaplacených hodin je 10. Platbu je nutno provést před započetím výuky. (účet Hispániky)
 • Před začátkem individuální výuky lze zdarma požádat o jazykovou analýzu a doporučení dalšího postupu při studiu.
 • Student má na vyčerpání předplacených hodin 6 měsíců, po uplynutí této doby propadají. Platnost se vždy prodlužuje novou platbou.
 • Minimální počet účtovaných hodin za kalendářní měsíc je 75 % naplánovaného objemu, minimálně 3 jednotky .
 • Výpovědní lhůta pro ukončení výuky jsou 4 týdny.
 • Cena za výuku nezahrnuje testy na nakažlivé nemoci a osobní hygienické pomůcky aktuálně vyžadované platnou legislativou při kontaktní výuce.
 • Cena za výuku se řídí platným výměrem ceny za individuální výuku. Škola si vyhrazuje právo jej dle potřeby aktualizovat zejména pro zohlednění nákladů na výuku.

Podmínky jsou platné od 1.6.2022

Objednáním výuky student souhlasí se všemi výše uvedenými podmínkami.

Pro objednání výuky nás prosím kontaktujte na info@hispanica.cz.
Práva spotřebitele: Mimosoudní řešení sporů