Individuální výuka španělštiny

Nevyhovují Vám klasické kurzy a chcete mít lektora jen pro sebe a být si tak jisti, že se španělštinou rychle pokročíte?
Právě pro Vás je určena individuální výuka, kde máte jistotu, že hodinu budou uzpůsobeny přesně pro Vás. Lektor se s Vámi zaměří přesně na oblast, ve které si nejste jisti, můžete dostávat individuální domácí úkoly a cvičení a pracovat na své španělštině vlastním tempem.

Všichni lektoři jsou u nás rodilí mluvčí, kteří pro potřeby výuky umí i česky.

Náplň hodin - Španělština

Na hodinách španělštiny můžete plynule navázat na svoji současnou úroveň a postupně ji zvyšovat. Pokud se španělštinu učíte na nějaký konkrétní účel, např. studijní pobyt Erasmus, přijímací zkoušky na vysokou školu, semestrální zkoušky ve škole, maturita apod. Váš lektor náplň kurzu tomuto přizpůsobí.

Hodiny individuálního výuky španělštiny s rodilým mluvčím můžete taktéž využít ke konverzaci, kde používáme jako materiál speciální učebnici konverzace.

Jaká je moje úroveň španělštiny?

Před zahájením individuální kurzu s Vámi uděláme jazykový pohovor, abychom zjistili Vaši úroveň a doporučíme Vám konkrétní náplň kurzu.
Jazykový pohovor je pro Vás bezplatný a trvá okolo 30 minut. Co která úroveň obnáší naleznete v popisu jazykových úrovní španělštiny.

Učebnice - Obecná španělština

Při výuce obecné španělštiny používáme učebnice řady Prisma a Nuevo Prisma od nakladatelství Edinumen. V případě, že si to budete přát, učebnici Vám můžeme na hodinu přímo dodat.

nuevo Prisma A1 - Libro del alumno

nuevo Prisma A2 - Libro del alumno

nuevo Prisma B1 - Libro del alumno

nuevo Prisma B2 - Libro del alumno

nuevo Prisma C1 - Libro del alumno

nuevo Prisma C2 - Libro del alumno


Učebnice - Konverzace ve španělštině

Na hodinách konverzace budete mít speciální učebnici pro konverzaci ve španělštině ¡Habla y opina!. Učebnice obsahuje přes dvacet různých témat s příslušnou slovní zásobou a aktivitami. Je vhodná pro studenty od úrovně B1. Na nahrávkách v této učebnici uslyšíte i naše rodilé lektory španělštiny :)

¡Habla y opina!

¡Habla y Opina! je první španělskou učebnicí v České republice, která je věnována výhradně konverzaci. Autoři předkládají studentům zajímavá témata a spoustu aktivit, díky kterým mohou lektoři adaptovat výuku tak, aby vyhovovala různým skupinám, jejich potřebám a zaměření. Autoři tímto způsobem vydávají materiál pro zlepšení jak plynulosti mluveného projevu, tak rozšíření slovní zásoby.


Ceník

Cena za individuální výuku španělštiny: 829 Kč / 60 min.

Pro výuku mimo prostor Hispániky je příplatek za dopravu v Brně 100 Kč a mimo podle vzdálenosti.

Výuka španělštiny přes skype

Kromě klasických hodin s fyzickou přítomností studenta i lektora máte možnost využít i hodiny španělštiny přes Skype. Tyto jsou vhodné zejména pro studenty, kteří nemohou na hodiny dojíždět. Minimální úroveň, od které je výuka španělštiny přes Skype vhodná, je A1.

Cena za výuku přes Skype: 829 Kč / 60 min.

Důležitým předpokladem pro hodiny přes Skype je kvalitní a stabilní internetové připojení.

Obecné informace a podmínky

 • Výuka probíhá v čase a v rozsahu dohodnutém lektorem a studentem
 • Lektor čeká na studenta max. 15 minut, poté je hodina zrušena a počítá se jako odučená
 • Při zrušení lekce méně než 24 hodin před jejím zahájením se hodina bere jako odučená
 • Minimální délka lekce je 60 minut
 • Minimální počet objednaných a zaplacených hodin je 10. Platbu je nutno provést před započetím výuky. (účet Hispániky)
 • Před začátkem individuální výuky lze zdarma požádat o jazykovou analýzu a doporučení dalšího postupu při studiu.
 • Student má na vyčerpání předplacených hodin 6 měsíců, po uplynutí této doby propadají. Platnost se vždy prodlužuje novou platbou.
 • Minimální počet účtovaných hodin za kalendářní měsíc je 75 % naplánovaného objemu, minimálně 3 jednotky .
 • Výpovědní lhůta pro ukončení výuky jsou 4 týdny.
 • Cena za výuku nezahrnuje testy na nakažlivé nemoci a osobní hygienické pomůcky aktuálně vyžadované platnou legislativou při kontaktní výuce.
 • Cena za výuku se řídí platným výměrem ceny za individuální výuku. Škola si vyhrazuje právo jej dle potřeby aktualizovat zejména pro zohlednění nákladů na výuku.

Podmínky jsou platné od 1.6.2022

Objednáním výuky student souhlasí se všemi výše uvedenými podmínkami.

Pro objednání výuky nás prosím kontaktujte na info@hispanica.cz.
Práva spotřebitele: Mimosoudní řešení sporů