Překlady a korektury

Překlady

Potřebujete pro sebe či firmu vyhotovit překlady z/do španělštiny, češtiny a slovenštiny? Zvládneme pro Vás překlad vypracovat v libovolné kombinaci těchto jazyků. Obvykle překládáme tyto druhy textů:

 • všeobecné texty
 • prezentace výrobků, letáky, katalogy
 • obchodní korespondence, nabídky
 • manuály a návody
 • překlady prakticky jakýchkoliv textů

Pro specializované překlady a adaptace textů pro webové stránky či aplikace a programy nabízíme službu lokalizace webových stránek a aplikací.

Veškeré naše překlady prochází kontrolou rodilého mluvčího příslušného jazyka a správnost překladu je tedy zaručena.

Překlady do španělštiny pro vás můžeme regionálně cílit, takže překlad pro Argentinu bude jiný než pro Španělsko a jiný než pro Mexiko.

Jelikož chceme poskytovat opravdu kvalitní překlady, a může se stát, že budeme potřebovat s Vámi nějakou část originálního textu konzultovat, protože víme, že kontext a okolnosti jsou při překladu velmi důležité.

Cena překladu z/do španělštiny: 700 Kč / NS

NS = normostrana, 1800 znaků, minimální účtovací jednotka je půl normostrany, první strana se účtuje celá

Soudní překlady

Vytvoříme pro Vás soudně ověřené, oficiální nebo úřední překlady, které jsou nezbytné pro použití českých dokumentů v zahraničí nebo zahraničních dokumentů v ČR. Překlady mohou být buď ze španělštiny do češtiny, nebo z češtiny do španělštiny. Nejčastěji překládáme tyto typy dokumentů:

 • Rodné, oddací, úmrtní listy
 • Diplomy
 • Dokumenty pro sňatky v zahraničí a cizinců v ČR
 • Smlouvy a prohlášení
 • Policejní protokoly
 • Zdravotní dokumentaci

Pro jednání s úřady, policií, matrikou nebo při svatebním obřadu Vám zajistíme i soudní tlumočení z/do španělštiny.
Veškeré dokumenty vydávané úřady, které mají být použity v zahraničí, obvykle vyžadují tzv. apostilu. Tu lze pořídit na ministerstvu zahraničí země, která dokument vydala. V případě českého dokumentu je to Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Upozornění: Soudně ověřený překlad je s původním dokumentem napevno svázán a zapečetěn a spolu tvoří nový, dvojjazyčný dokument. Pokud máte možnost nechat vyhotovit více originálů daného dokumentu, je v hodné tuto možnost využít. V případě, že potřebujete poradit, jak celý proces přípravy a použití dokumentu v zahraničí funguje, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme. (kontakty)

Cena za soudní překlad: 850 Kč / NS

NS = normostrana, 1800 znaků, minimální účtovací jednotka je půl normostrany, první strana se účtuje celá

Soudní překlady na dálku

Jestliže pobýváte dlouhodobě v zahraničí zajistíme pro Vás soudně ověřený překlad z/do španělštiny na dálku. Dané dokumenty přijmeme poštou či zásilkovou službou a po vyhotovení překladu je následně posíláme na dohodnutou adresu dohodnutou formou.

Cena za službu: 2500 Kč + cena za překlad + náklady na zaslání

Korektury rodilým mluvčím

Naši rodilí mluvčí španělštiny pro Vás mohou vyhotovit korekturu jakéhokoliv textu či překladu ve španělštině, ať již se týká pravopisu, psaní přízvuků či správnost a přirozenost formulací. Rovněž provádíme pravopisné korektury již španělsky psaných textů. Provádíme také korektury českých překladů španělských textů.
V případě nejasností v průběhu korektury se na Vás můžeme obrátit se žádostí o konzultaci.

Cena korektur: 400 Kč / NS

NS = normostrana, 1800 znaků, minimální účtovací jednotka je půl normostrany, první strana se účtuje celá