Španělština pro děti

Španělštinu v Hispánice bereme vážně ve všech ohledech a mohou se ji u nás učit i děti. Používáme specializované učebnice a metodologii, kdy se děti učí španělštinu pomocí her. Španělštinu pro děti vyučujeme odlišným způsobem a v různých prostředích podle věku dětí.

Španělština pro děti: od 7 let a mládež

Španělštinu pro děti školního věku vyučujeme přímo u nás v Hispánice. Při výuce španělštiny pro mladší děti používáme učebnice série Clan 7, které pomocí her a aktivit dostanou malého studenta až na první úroveň španělštiny. Pro starší děti a mládež je vhodná učebnice Club Prisma, se kterou se dá dostat až na úroveň B1. Slovní zásoba i aktivity jsou přizpůsobeny věku i zájmům mladých studentů.

Clan 7 con ¡Hola, amigos! 1 - Libro del alumno + CD-ROM

Clan 7 con ¡Hola, amigos! 2 - Libro del alumno + CD-ROM

Club Prisma Nivel A1 - Libro de alumno + CD

Club Prisma Nivel A2 - Libro de alumno + CD

Club Prisma Nivel A2/B1 - Libro de Alumno + CD

Club Prisma Nivel B1 - Libro de Alumno + CD


Cena za výuku španělštiny pro děti a mládež: 829 Kč / 60 min.

Obecné informace a podmínky

 • Výuka probíhá v čase a v rozsahu dohodnutém lektorem a studentem
 • Lektor čeká na studenta max. 15 minut, poté je hodina zrušena a počítá se jako odučená
 • Při zrušení lekce méně než 24 hodin před jejím zahájením se hodina bere jako odučená
 • Minimální délka lekce je 60 minut
 • Minimální počet objednaných a zaplacených hodin je 10. Platbu je nutno provést před započetím výuky. (účet Hispániky)
 • Před začátkem individuální výuky lze zdarma požádat o jazykovou analýzu a doporučení dalšího postupu při studiu.
 • Student má na vyčerpání předplacených hodin 6 měsíců, po uplynutí této doby propadají. Platnost se vždy prodlužuje novou platbou.
 • Minimální počet účtovaných hodin za kalendářní měsíc je 75 % naplánovaného objemu, minimálně 3 jednotky .
 • Výpovědní lhůta pro ukončení výuky jsou 4 týdny.
 • Cena za výuku nezahrnuje testy na nakažlivé nemoci a osobní hygienické pomůcky aktuálně vyžadované platnou legislativou při kontaktní výuce.
 • Cena za výuku se řídí platným výměrem ceny za individuální výuku. Škola si vyhrazuje právo jej dle potřeby aktualizovat zejména pro zohlednění nákladů na výuku.

Podmínky jsou platné od 1.6.2022

Objednáním výuky student souhlasí se všemi výše uvedenými podmínkami.

Pro objednání výuky nás prosím kontaktujte na info@hispanica.cz.
Práva spotřebitele: Mimosoudní řešení sporů