Řešení sporů

Jako společnost se s Vámi vždy budeme snažit najít řešení případného sporu především férovým lidským přístupem a zdravým rozumem. Pokud veškeré snahy o urovnání selžou, jako spotřebitel máte právo obrátit se i na ČOI a řešit spor mimosoudně.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz