05.04.2014
Když si otevřeme jakoukoliv učebnici španělštiny, zjistíme, že ve španělštině existují dvě r. Jednoduché r a dvojité rr, každé s jinou výslovností. Jak se ale mluví doopravdy? Pojďme se na to podívat.

Historie r/rr

Latina, ze které se španělština vyvinula, obsahovala pouze hlásku r. Dvojité rr existovalo také, nicméně se prostě vyslovovalo dvojitě, podobně jako v dnešní italštině (např. terra). Vlivem původních keltských a iberských jazyků a baskičtiny se výslovnost rr ve španělštině změnila z dvojité na jednoduchou ale silnější.

Počáteční r nakonec dostalo také tuto silnou výslovnost. V některých případech se do těchto slov přidalo náslovné a(např. arrendar nebo arreglar). K těmto změnám také došlo vlivem původních jazyků, má se za to, že nejdůležitější a nejpodstatnější vliv měla baskičtina.

Normativní výslovnost r/rr

Zvuk /rr/ se vyslovuje v těchto případech:
  • na začátku slov začínajících na r-, např. renta, rápido apod.
  • uvnitř slov, kde se píše -rr-, např. tierra, perro apod.
  • po l, s a n se píše jako r ale vyslovuje se jako /rr/, např. Israel, honrado, alrededor
Normativní neutrální zvuk /rr/ má 6-7 kmitnutí jazyka.

Zvuk /r/ se vyslovuje ve všech ostatních případech:
  • -r- mezi samohláskami, např. pero,
  • -r- mezi samohláskou a souhláskou, např. primero, braga, fregado
  • -r na konci slabiky nebo slova, např. comer, porque
Normativní neutrální zvuk /r/ má 3-4 kmitnutí jazyka.

Rozdíly mezi oběma zvuky jsou markatní. Ve španělštině se jedná o dva oddělené zvuky, které slouží i při rozlišování významu slov. Pro srovnání české /r/ se nachází někde mezi /r/ a /rr/ má 4-6 kmitnutí. Pokud tedy /r/ nebo /rr/ vyslovujeme česky je prakticky jistota, že je to špatně.

Typy výslovností r/rr

Jak jsme již řekli, jedna věc je normativní výslovnost, která se objevuje ve většině médií napříč různými zeměmi a druhá, jak se mluví ve skutečnosti v běžném životě.

Výslovnost /rr/
symbol IPAčeský popiszvuková ukázka
ršpanělské dvojité r, 6-7 vibrací
české znělé ř (např. řeřicha)
ʁmezi francouzským /r/ a španělským /x/
Výslovnost /r/ mezi samohláskami
symbol IPAčeský popiszvuková ukázka
ɾšpanělské jednoduché r, 3-4 vibrací
Výslovnost /r/ na konci slova nebo slabiky
symbol IPAčeský popiszvuková ukázka
ršpanělské dvojité r, 6-7 vibrací
ɹamerické tlumené r, bez vibrací
ɾšpanělské jednoduché r, 3-4 vibrací
české neznělé ř (např. tchoř)
-žádný zvuk-
djako české d
ljemné španělské l (např.cartel)
jkoncové španělské y (např. soy)
Výslovnost /r/ ve skupinách
symbol IPAčeský popiszvuková ukázka
ɾšpanělské jednoduché r, 3-4 vibrací
ʈ͡ʂzhruba jako /čr/ sloučené v jeden zvuk

Výslovnost r/rr v regionech

Severní a střední Španělsko, Kanárské ostrovy Formální i neformální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ ve všech pozicích Andalusie Formální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ ve všech pozicích Neformální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ na konci slov - odpadává comer -> comé Výslovnost /r/ na konci slabiky - mění se na /l/ porque -> polque Výslovnost /r/ v ostatních pozicích - Argentina (vnitrozemí a pobřeží), Uruguay Formální i neformální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ ve všech pozicích Chile (vyjma And) Formální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ v -tr- se mění z /tr/ na /ʈ͡ʂ/ entre -> enchre - Výslovnost /r/ v ostatních pozicích Neformální: Výslovnost /r/ na konci slabiky - zdvojuje se předchozí zvuk: cerveza -> cevveza Poznámka: Ve formální řeči se mluvčí často snaží potlačit polykání /r/ na koncích slabik a změnu /tr/ na /ʈ͡ʂ/. Paraguay a pohraničí Argentiny, Bolívie a Brazílie Formální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ ve všech pozicích Neformální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ na konci slabik a slov jako /ɹ/ - firmar -> fiɹmaɹ Výslovnost /r/ v -tr- se mění z /tr/ na /ʈ͡ʂ/ entre -> enchre - Poznámka: Výslovnost /r/ a /rr/ v Paraguayi je velmi různorodá a kromě místa záleží i na společenském původu mluvčího. Celá Bolivie, Andy v Argentině, Chile, Peru, Ekvádoru, Kolumbii, Venezuele Formální i neformální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ na konci slabik a slov jako /ř/ - sentir -> sentiř - Výslovnost /r/ v ostatních pozicích - Poznámka: V Bolívii, v Quitu (Ekvádor) a větších andských městech je popsaná výslovnost považována za standardní a formální. Mimo tyto oblasti je ale stigmatizována a je často terčem posměchu či imitace. Peru, Ekvádor, Venezuela, Kolumbie (v těchto zemích vyjma And) Formální i neformální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ ve všech pozicích Regionální výslovnost v Kolumbii (dialekt Chocoano): Na /r/ se také mění slova obsahující -d- mezi dvěma samohláskami todo -> toro. Také existuje záměna /l/ za /r/ a naopak alma -> arma, almacén -> armacén. Regionální výslovnost ve Venezuele (dialekt z Isla de Margarita) Záměna /l/ za /r/ a naopak alma -> arma, almacén -> armacén. Výslovnost /r/ v na koncích slov je buď /l/ nebo odpadá úplně decir -> decil nebo decí Panama Formální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ ve všech pozicích Neformální: Výslovnost /r/ na koncích slov - odpadá - comer -> comé Nicaragua, Honduras, El Salvador Formální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ ve všech pozicích Občasná: Výslovnost /r/ na koncích slov je dvojitá, jako /rr/ Costa Rica Formální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ ve všech pozicích Neformální, občasná: Výslovnost /r/ a /rr/ ve všech pozicích - Výslovnost /r/ ve všech pozicích jako /ɹ/ - firmar -> fiɹmaɹ Výslovnost /r/ v -tr- se mění z /tr/ na /ʈ͡ʂ/ entre -> enchre - Mexiko Formální i neformální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ na konci slov jako /ř/ - sentir -> sentiř - Výslovnost /r/ v ostatních pozicích Kuba Formální i neformální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ na konci slov nebo slabik - zdvojuje následující samohlásku puerta -> puetta nebo Výslovnost /r/ na konci slov nebo slabik - mění se na /l/ puerta -> puelta nebo Výslovnost /r/ na konci slov nebo slabik - mění se na /d/ puerta -> puedta Výslovnost /r/ v ostatních pozicích Dominikánská republika Formální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ ve všech pozicích Neformální: Výslovnost /r/ na konci slov nebo slabik - se mění na /l/ mandar -> mandal nebo Výslovnost /r/ a /l/ na konci slov nebo slabik - se mění na /j/ mandar -> mandái Puerto Rico Formální i neformální: Výslovnost /rr/ - Výslovnost /r/ na konci slov nebo slabik - se mění na /l/ mandar -> mandal Výslovnost /r/ v ostatních pozicích Velmi neformální: Výslovnost /rr/ -

Jakou výslovnost používat?

Existuje zhruba tucet zvuků, jakých může psané r ve španělštině nabývat a liší se země od země a region od regionu. Nejsrozumitelnější a nejdoporučovanější výslovnost je 3-4 kmitové /r/ a 6-7 kmitové /rr/ bez dalších zvlášností. S touto výslovností vám budou vždy všude rozumět. Tuto výslovnost se také naučíte v našich kurzech španělštiny v centru Brna.

Kamil Gregůrek