Definición del nivel B1 - Español

Usuario independiente
Nivel
B1
Semi avanzado Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y lengua estándar si tratan sobre cuestiones conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Puede describir experiencias acontecimientos, deseos y aspiraciones, justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

Contenido del nivel B1 - Español

B1 primera parte - úroveň B1.1
Destrezas Gramática Vocabulario
Vyprávět o událostech minulých Popsat minulou událost před jinou minulou událostí Popsat akci, která nastala po jiné Vyjádřit, že se něco děje poprvé Vyjádřit očekávání a přání Vyjádřit názor a hodnotit akce a činnosti Vyjádřit souhlas, částečný souhlas, nesouhlas a skepsi Vymezit se či naopak aktivně podporovat nějakou záležitost Poradit a doporučit Vyjádřit žádost Omlouvat se Napsat inzerát Mluvit o preferencích vlastních i ostatních Popsat předměty místa a osoby Zeptat se na informaci, zda někdo zná či nezná něco či někoho Složený předminulý častvoření a použití Spojovací výrazy pro formulaci projevu (ya, todavía, porque, pero, cuando, además, por eso, igualmente, encima, es más, más aún, incluso, hasta) Subjunktiv přítomného času (presente de subjuntivo), tvoření a použití se slovesy creer, pensar, opinar, parecer Vyjádření souhlasu a nesouhlasu Zdůraznění názoru (absolutamente, totalmente) Recomendar, aconsejar Esperar, desear, querer Pedir, rogar, prohibir Tvorba zdrobnělin (-ito, -illo) Gustar, encantar, molestar, fastidiar, odiar Spojovací výrazy que a donde se subjunktivem (známý vs. neznámý větný člen) Spojovací výrazy sin embargo, aunque, ya que, en otras palabras Zájmena neurčitá a otázky na existenci něčeho či někoho Sociální sítě, blogy, internet, Skype, Twitter, Facebook, fóra Ankety a dotazníky Vyprávěcí text a vyprávění Přednáška Učení se jazyků Pocity, zkušenosti a názory Informativní text Novinový článek Domácí práce Chování ve společnosti Hovorové výrazy a obraty Hádání Volný čas a tematické parky Architektura
segunda parte - úroveň B1.2
Destrezas Gramática Vocabulario
Vyjadřovat pozitivní a negativní pocity Stěžovat si a vyjadřovat stížnost Reagovat pomocí pocitů na situaci nebo objekt Vyjádřit radost, smutek, závist, strach Vyjádřit akci, která probíhá zároveň s jinou Vyjádřit akci, která probíhá bezprostředně po jiné Vyjádřit akci, která se děje vždy, když se odehraje jiná Vyjádřit počátek akce Vyjádřit období, které odděleuje akce Vyjádřit akci předchozí či následující jiné Vyjádření osobní zkušenosti ve vzdělávání Vysvětlit důvod či motiv nějaké akce Popřít důvody nějaké události či situace a uvést je na pravou míru Popisovat Děkovat a omlouvat se Vyjádřit doměnku a pravděpodobnost Potvrdit nějakou zkutečnost či ji vyvrátit Vyjádřit souhlas či nesouhlas s vyjádřením doměnky jiné osoby Vyjádřit pravděpodobnost v minulosti, která má souvislost s přítomností Použití pocitových sloves se subjunktivem irritar, molestar, dar vergüenza, ser intolerable, entristecer, alegrar...´ Změna významu přídavných jmen s ser/estar Věty časové se subjunktivem a indikativem Časové spojky (todas las veces que, mientras ...) Použití vedlejších vět příčinných Příčinné spojovací výrazy (porque, como, debido a...) Událost či situace + subjunktiv/indikativ Struktury pro vyjádření pravděpodobnosti + indikativ/subjunktiv Quizás, tal vez, posiblemente, a lo mejor Pretérito perfecto de subjuntivo Sloveso ser pro vyjádření místa nějaké akce Novinový článek Sociální sítě Vyprávěcí text Blog City, pocity, dojmy Zprávy, proslovy Báseň Vzdělání a studium Hovorové výrazy Záhady a hádanky Popisný text E-mail Zvířata a rostliny Názory Paranormální jevy a sny
třetí část - úroveň B1.3
Destrezas Gramática Vocabulario
Vyjádřit pravděpodobnost v přítomnosti, minulosti a budoucnosti Vyjádřit předpověď Vytvořit komix Vyjádřit příčinu a následek Vyjádřit účel Napsat motivační dopis Mluvit o konferenci Vyjádřit blížící se akci Vyjádřit povinnost a předpoklad Vyjádřit začátek a konec akce Vyjádřit pokračování akce Vyjádřit akci v průběhu Vyjádřit názor a hodnocení filmu Vyjádřit důsledky Popsat tradice různých zemí Futuro perfecto de indicativo Rozdíl mezi futuro perfecto, futuro perfecto, a condicional simple při vyjadřování pravděpodobnosti Struktury pro potvrzení či zamítnutí domněnky Rozdíl mezi por a para Rozdíly mezi příčinou a následkem Spojovací výrazy pro vyjádření účelu A fin de que, con el fin de que... Spojovací výrazy projevu referente a, respecto a... Rozdíl mezi qué a cuál Opisné vazby s infinitivem a gerundiem Člen určitý a neurčitý Důsledkové věty s indikativem a subjunktivem Spojovací výrazy důsledkové por eso, entonces... Důsledkové věty s intensifikací tanto que... Použití se Novinový sloupeček Komix Vyprávěcí text Úryvek románu Literatura Cestování Tradice Konference Motivační dopis Hovorové výrazy Hudba E-mail a dopis Schůzky Informativní text Životopis Argumentativní text Televize idiomatické výrazy v plurálu Blog Zprávy Průvodce na cesty Předkolumbijské kultury

Cursos, libros y certificados para el 1

Libro Certificados y exámenes
Para el nivel 1 utilizamos estos libros:
nuevo Prisma B1 - Libro del alumnonuevo Prisma B1 - Libro del alumno
nuevo Prisma B1 - Libro del alumnonuevo Prisma B1 - Libro del alumno
Prisma latinoamericano B1 - Libro del alumnoPrisma latinoamericano B1 - Libro del alumno
Exámenes DELE para el nivel 1:
Praha, 12.04.2024
Inscripciones hasta: 21.02.2024
Niveles: A1, A2, B1, B2, C1
Praha, 17.05.2024
Inscripciones hasta: 03.04.2024
Niveles: A1 escolar A2/B1 escolar
Ostrava, 17.05.2024
Inscripciones hasta: 03.04.2024
Niveles: A1 escolar, A2/B1 escolar
Ostrava, 18.05.2024
Inscripciones hasta: 03.04.2024
Niveles: B1, B2, C1
Praha, 12.07.2024
Inscripciones hasta: 15.05.2024
Niveles: A2, B1, B2, C1
Praha, 22.11.2024
Inscripciones hasta: 09.10.2024
Niveles: A1 escolar, A2/B1 escolar
Ostrava, 22.11.2024
Inscripciones hasta: 09.10.2024
Niveles: A1 escolar, A2/B1 escolar
Praha, 23.11.2024
Inscripciones hasta: 09.10.2024
Niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Ostrava, 23.11.2024
Inscripciones hasta: 09.10.2024
Niveles: B1, B2, C1
Na zkoušku DELE z úrovně B1 se můžete připravit s certifikovaným lektorem ve skupinovém či individuálním přípravném kurzu na DELE.

El nivel 1 del español se puede estudiar en estos cursos grupales:

Letní docházkové kurzy de español 2024 - período 08.07.2024 - 31.08.2024 - semestre actual

código de curso tipo de curso nivel inicial
y final
día hora descripción número de clases precio lugares libres inscripción
Olomoucká 1666/75 Brno Jihomoravský kraj 62700 cze
A2.3 B1.1 Martes, Jueves 18:30 - 20:00 90 min. con profesor nativo 18 7 590,- 4 de 6
Pokud Vám nabízený termín nevyhovuje, ozvěte se nám prosím.
U letních kurzů bývá možnost upravit den a čas dle potřeb studentů.

Podzimní docházkové kurzy de español 2024 - período 30.09.2024 - 14.02.2025 - inscripciones activas

código de curso tipo de curso nivel inicial
y final
día hora descripción número de clases precio lugares libres inscripción
Olomoucká 1666/75 Brno Jihomoravský kraj 62700 cze
A2.3 B1.1 Miércoles 07:00 - 08:30 90 min. con profesor nativo 18 7 790,- 4 de 6
Olomoucká 1666/75 Brno Jihomoravský kraj 62700 cze
A2.3 B1.1 Lunes 18:30 - 20:00 90 min. con profesor nativo 18 7 790,- 4 de 6
Olomoucká 1666/75 Brno Jihomoravský kraj 62700 cze
A2.3 B1.1 Martes 18:30 - 20:00 90 min. con profesor nativo 18 7 790,- 5 de 6
Olomoucká 1666/75 Brno Jihomoravský kraj 62700 cze
A2.3 B1.1 Miércoles 18:30 - 20:00 90 min. con profesor nativo 18 7 790,- 5 de 6
Olomoucká 1666/75 Brno Jihomoravský kraj 62700 cze
B1.1 B1.2 Lunes 16:45 - 18:15 90 min. con profesor nativo 18 7 790,- 4 de 6
Olomoucká 1666/75 Brno Jihomoravský kraj 62700 cze
B1.1 B1.2 Miércoles 16:45 - 18:15 90 min. con profesor nativo 18 7 790,- 5 de 6
Olomoucká 1666/75 Brno Jihomoravský kraj 62700 cze
B1.2 B1.3 Miércoles 18:30 - 20:00 90 min. con profesor nativo 18 7 790,- 5 de 6
Další dny, časy a úrovně jsou otevřeny jako online kurzy.

Učebnice je na celou úroveň a je pro kurz nezbytná.

Příloha je na celou úroveň a je pro kurz nezbytná.
Para pagar el curso tiene 7 días después de realizar la inscripción.
smluvními podmínkami.
Le enviaremos los datos para realizar el pago junto con la confirmación de su inscripción.

Al nivel 1 puede llegar también en el curso de español individual con maestro nativo.