Definición del nivel C1 - Español

Usuario competente
Nivel
C1
Muy avanzado Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.

Contenido del nivel C1 - Español

C1 primera parte - úroveň C1.1
Destrezas Gramática Vocabulario
Hodnotit a zdůrazňovat něčí chování Vyprávět příběh Karikovat Detailní popis obrazu Popis pomocí porovnání Mluvit o akci jako o procesu či výsledku Vyvolávat vzpomínku - uváděcí věty Povídat o minulosti a popisovat ji Vzpomínat na zesnulou osobnost Argumentovat pro a proti se specifickými příklady Účastnit se debaty Používání prostředků pro udržování ústní komunikace Vyjadřovat přání a zatracovat Vyjadřovat pocity Reagovat na něco Vyjadřovat vůli, přání, zákaz, příkaz, prosbu se záměrem ovlivnit ostatní Vyjádřit názor či pohled na něco Ovlivňovat ostatní Dávat oslabené příkazy a rozkazy Udělit svolení Opakovat příkaz Dávat rady a instrukce Kontrast ser/estar Výrazy se ser/estar + předložka Idiomatické výrazy se ser/estar Zdůrazňovací struktury se slovesem ser Trpný rod Čas přítomný historický Použití a vztah mezi různými minulými časy v indikativu pretério indefinido, perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto, perfect Podmiňovací způsob s významem minulým Vedlejší věty podmětné Slovesa a výrazy pro vyjádření reakce, vůle, pocitu, přání, zákazu, příkazu, rady, prosby, mentální aktivity, komunikace, vnímání a jistoty ser + přídavné jméno (pravda či nepravda) + que Ojalá, así + subjuntivo Slovesa s dvojím významem podle použití s indicativo nebo subjuntivo Rozkazovací způsob Zájmena přímého a nepřímého předmětu Zdvojování předmětných zájmen Struktury pro příkazy a instrukce: presente de indicativo, a + infinitivo/sustantivo, (se ruega) + infinitivo/(se reuga que), que + subjuntivo (he dicho/te digo) Humoristický text: vtip, karikatura, komiks, monolog Prosba, žádost, naléhání Slovní zásoba spojená s humorem Slovníkové zkratky Slova homofonní Text oznamovací Rozhovor v rádiu Oslavný text Divadelní kritika Blog Argumentativní text - divadelní dotace Divadelní poutače Slovní zásoba a výrazy související s divadlem Anketa Test osobnosti Internetové forum o lásce Svědectví Úryvek disertační práce Slova původem z latiny a řečtiny Předpony a přípony Štěstí a nákupy Reklamní text a společenskokulturní dopady Specializované oznámení Čtenářské forum Úryvek z románu Slovní zásoba související s reklamou Jazyk reklamní
segunda parte - úroveň C1.2
Destrezas Gramática Vocabulario
Vyjadřovat vztah souběžnosti nebo následnosti mezi akcemi Vyjadřovat, která akce nastala dřív Vyjadřovat způsob a postoj Dělat v přítomnosti nereálná srovnání Vyjadřovat názor a dělat kritiku k filmu v konverzaci a písemně Popisovat vlastnosti hrdinů Vstupovat do diskuse Odkazovat se na něco Poukazovat na důležitost něčeho Vyjadřovat částečný souhlas Snažit se někoho přesvědčit - argumentovat a protiargumentovat Trvat na něčem a naléhat Vyjádřit minimální intensitu pro dosažení kýžených výsledků Vyčítat Vyjadřovat nevyhnutelnost naplnění nějaké akce či přesvědčení, které máme Vyjádřit fakt, který není v rozporu s jiným, nenechat se ovlivnit Charakterizovat a identifikovat osoby, místa a věci Ptát se a odpovídat na existenci něčeho nebo někoho Převyprávět, co řekl někdo jiný Interpretovat a předat cizí slova Přenést informaci s ohledem na jisté prvky ve větách Ospravedlnit, zdůvodnit a podpořit názor argumenty a citovat Časové spojovací výrazy Modální spojovací výrazy Příslovečné výrazy času a způsobu Porovnávací struktury nereálné Formální x neformální výrazové prostředky Přípustkové spojovací výrazy - por mucho, por más, por muy, y eso que, y mira que, por poco, aunque, a pesar de que, aun + gerundio digan lo que digan, hagan lo que hagan, pese a quien pese Vedlejší věty upřesňující a vysvětlující Vedlejší věty s indikativem/subjunktivem Neurčitá zájmena a příslovce Nepřímá řeč Gramatické transformace - zájmena, určovací výrazy, časové výrazy, slovesné způsoby a časy Instruktážní text - legenda, technický list Pověry Kritika a názor Magie, fantasie, pověry Kino a kritika Noviny a články Dialog, rozhovor s cílem dostat data pro anketu Shrnutí výsledků ankety Popisný text Politický mítink Paměť Ustálená slovní spojení Slovní zásoba americké španělštiny Novinová zpráva Bajka Písnička Specializovaný novinový článek Idiomatické výrazy se s zvířaty Životní prostředí Konverzační text, rozhovor, schůzka Koncept donjuanismu. Významy slovesa conquistar Aglutinační významová slovesa v odkazovaném projevu
třetí část - úroveň C1.3
Destrezas Gramática Vocabulario
Vyjádřit, co je považováno za možné nebo pravděpodobné Vyjádřit, co je považováno za možné ale vzdálené Vyvolávat fiktivní situace Vyjadřovat nereálná přání a pocity Vyjadřovat nemožná nebo těžko splnitelná přání Vyjadřovat obecně podmínky Vyjadřovat podmínky jako varování, rada nebo hrozba Vyjádřit minimální bezpodmínečnou situaci, aby se něco stalo Vyjádřit dostatečnou podmínky, aby se něco stalo Vyjádřit podmínku, která přestavuje jedinou překážku, aby se něco stalo Vyjádřit podmínku, která znamená předpověď, že se něco může stát Vyjádřit podmínku, která znamená výměnu akcí Vyjádřit příčinu jako ospravedlnění a se zdůrazňovacím tónem Vyjádřit příčinu formálně a neformálně Vyjádřit příčinu s pozitivními a negativními konotacemi Vyjádřit účel formálně a neformálně Vyjádřit účel či ukončení pohybu Ptát se na účel s negativním nebo vyčítacím tónem Předcházet možným událostem, které znamenají hrozbu Porovnávat vlastnosti, uskutečněné akce nebo události, množství různých objektů Vyjádřit, kdy se začala rozvíjet nějaká akce Vyjádřit, že někdo začal dělat něco, na co není připraven Vyjádřit náhlý začátek akce s důrazem na to, že začátek byl prudký Vyjádřit ukončenou akci Vyjádřit konec nedávné akce Vyjádřit průběh akce s poukazem na to, jestli je trvání proces pomalý, pokračující, nebo že je přerušen Vyjádřit výsledek akce s důrazem na to, kolik se toho udělalo Futuro imperfecto jako vyjádření pravděpodobnosti v přítomnosti Futuro perfecto jako vyjádření pravděpodobnosti v minulosti se vztahem k budoucnosti Condicional simple/pretérito imperfecto pro vyjádření utopických přání v přítomnosti nebo budoucnosti Condicional simple jako vyjádření pravděpodobnosti v minulosti Výrazy pro vyjádření hypotézy a přání Věty podmínkové se si, de + infinitiv, gerundium Složité podmínkové výrazy: siempre que, siempre y cuando, solo si Věty příčinné Věty účelové Kontrast mezi příčinou a účelem Použití por a para Opisné vazby s infinitivem, gerundiem a příčestím Životopis a profil Test, rozhovor, rádio Forum o nespavosti Slovní zásoba týkající se spánku Významy slova sueño Novinový sloupeček: názor Závěry ankety Rozhovor Nabídka práce Průvodní dopis a životopis Pracovní pohovor Peníze a hospodářství Solidarita Školení akademická a profesionální Legendy o stvoření světa Vědecký jazyk Literární jazyk Mýty a legendy Idiomatické výrazy s por a para Světová zdravotnická organizace Práva dětí Alternativní terapie, stres Dopis řediteli Zdraví, části těla, nemoce, instituce Životní etapy Idiomatické výrazy s částmi těla Argentina

Cursos, libros y certificados para el 1

Libro Certificados y exámenes
Para el nivel 1 utilizamos estos libros:
nuevo Prisma C1 - Libro del alumnonuevo Prisma C1 - Libro del alumno
nuevo Prisma C1 - Libro del alumnonuevo Prisma C1 - Libro del alumno
Exámenes DELE para el nivel 1:
Praha, 12.04.2024
Inscripciones hasta: 21.02.2024
Niveles: A1, A2, B1, B2, C1
Ostrava, 18.05.2024
Inscripciones hasta: 03.04.2024
Niveles: B1, B2, C1
Praha, 12.07.2024
Inscripciones hasta: 15.05.2024
Niveles: A2, B1, B2, C1
Praha, 23.11.2024
Inscripciones hasta: 09.10.2024
Niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Ostrava, 23.11.2024
Inscripciones hasta: 09.10.2024
Niveles: B1, B2, C1
Na zkoušku DELE z úrovně C1 se můžete připravit s certifikovaným lektorem ve skupinovém či individuálním přípravném kurzu na DELE.

El nivel 1 del español se puede estudiar en estos cursos grupales:

Podzimní docházkové kurzy de español 2024 - período 30.09.2024 - 14.02.2025 - inscripciones activas

código de curso tipo de curso nivel inicial
y final
día hora descripción número de clases precio lugares libres inscripción
Olomoucká 1666/75 Brno Jihomoravský kraj 62700 cze
B2.3 C1.1 Martes 18:30 - 20:00 90 min. con profesor nativo 18 7 790,- 5 de 6
Olomoucká 1666/75 Brno Jihomoravský kraj 62700 cze
C1.1 C1.2 Lunes 18:45 - 20:15 90 min. con profesor nativo 18 7 790,- 5 de 6
Další dny, časy a úrovně jsou otevřeny jako online kurzy.

Učebnice je na celou úroveň a je pro kurz nezbytná.

Příloha je na celou úroveň a je pro kurz nezbytná.
Para pagar el curso tiene 7 días después de realizar la inscripción.
smluvními podmínkami.
Le enviaremos los datos para realizar el pago junto con la confirmación de su inscripción.

Al nivel 1 puede llegar también en el curso de español individual con maestro nativo.