Curso de español - J2021C2.4i - Expert IV

Día de la semanaMartesPrimera clase02.03.2021Última clase29.06.2021
Duración de clase90 minutosComienzo17:00Final18:30
Número de clases18Precio de curso5 590,- KčLugares libres4 de 6
Código del cursoJ2021C2.4iNivel inicialC1/C2Nivel finalC2
Způsob výukyVideokonference (Skype, Zoom, Hangouts, MS Teams) LektorAdolfo García Jiménez Libronuevo Prisma C2 - Libro del alumno + CD

Contenido de curso

C2
Destrezas Gramática Vocabulario
Vyjasňovat a zpřesňovat technické a vědecké termíny Popisovat inovace a objevy z vědy a techniky Komunikovat na chatu, SMS apod. Vyprávět historické události hovorovou formou Odpovídat na formální otázky Protiargumentovat Vyjadřovat závazek Vysvětlovat původ slov Formulovat hypotézy a doměnky o slovech Zdůrazňovat a podtrhovat informace Účastnit se skupinového rozhovoru Žádat o laskavost Odpovídat souhlasně na žádost Odepřít laskavost či žádost Bavit se o aktuálních tématech Diskutovat a přednášet argumenty Vyprávět smyšlené povídky Popisovat průběhy změn a procesů Vyjadřovat litování něčeho, vyčítat Vyjadřovat příčinu a následek Uvádět alternativy k minulým skutkům Popisovat vztahy předčasné, současné a následné Vyjadřovat dochvilnost a ukvapenost Mluvit o začátku a konci akcí či událostí Vyjadřovat pokračování, opakování, průběh a častost Vyprávět sen Vytáhnout hlavní myšlenky z textu Využít znalostí jiných jazyků Sebeopravovat se Připravit se na diskuzi Odvozovat slova na základě slabičné struktury a rýmu Plánovat a revidovat proces psaní Použití prefixů a jejich významy Vysvětlovací výrazy v projevu Specifika internetové komunikace Věty následné se subjunktivem Použití gerundia Charakteristiky jazyka právního a administrativního Frazeologické jednotky Gramatika při vyjadřování zdvořilosti Úrovně řeči a jejich prostředky Vyjadřování důrazu Rod mužský: sexistická a nesexistická použití Alternativy k použití gramatického rodu mužského Použití a tvorba pretérito anterior Použití ni a důsledný zápor Slovesa a opisné vazby pro vyjádření změny Opisné vazby se složeným infinitivem Rozkazovací způsob retrospektivní Věty běžné a následné, spojovací výrazy a použití indikativu/subjunktivu Spojovací výrazy pro převyprávění Výrazy určení času: probíhající akce Použití imperfektiva v příbězích Veděcké texty Reportáže Informační společnost Digitální texty Historické texty Elektronické encyklopedie Právní poradenství Soudní rozsudek Slovní zásoba právní a administrativní Běžné používané metonymie Styl komunikativní (sloh) Etymologický slovník a použití Dopis řediteli Naučné video Zvláštní slova a kuriozity ve španělštině Referát - struktura a charakteristika Blogy a internetová fóra Idiomtatické výrazy Ustálené výrazy z literatury a kinematografie Novinářský styl Slogany Tradiční povídky a legendy Manželství a soužití Historie a dějepis Argumentační text Oznamovací vědecký text Spánek a problémy se spánkem Písničky a písně Slovní zásoba pro uzpůsobení textu účelu a stylu Rým a slabičná struktura slov Medicína a genetika Role sociálních sítí ve společnosti Historie Španělska Fenomén Ni Ni Genderově vyvážená komunikace Příchod Kolumba do Ameriky Symbolika měsíce v různých kulturách Typy spánku

Kurz je svým obsahem součástí přípravy na vykonání jazykových zkoušek uznaných MŠMT.

Conocimientos requeridos

Kurz J2021C2.4i očekává od studenta následující znalosti a dovednosti:

Úroveň A0/A1 - 1. část úrovně A1 Úroveň A1 - 2. část úrovně A1 Úroveň A1/A2 - 1. část úrovně A2 Úroveň A2 - 2. část úrovně A2 Úroveň A2/B1 - 1. část úrovně B1 Úroveň B1 - 2. část úrovně B1 Úroveň B1/B2 - 1. část úrovně B2 Úroveň B2 - 2. část úrovně B2 Úroveň B2/C1 - 1. část úrovně C1 Úroveň C1 - 2. část úrovně C1 Úroveň C1/C2 - 1. část úrovně C2

Libro

nuevo Prisma C2 - Libro del alumno + CD

En el curso 1 se utiliza el libro nuevo Prisma C2 - Libro del alumno + CD. . Název učebnice: nuevo Prisma C2 - Libro del alumno + CD Cena: 829 Kč Více informací: nuevo Prisma C2 - Libro del alumno + CD

Lektor kurzu

Adolfo García Jiménez

Lektorem kurzu J2021C2.4i je Adolfo García Jiménez. Jméno: Adolfo García Jiménez E-mail: garcia@hispanica.cz Profil lektora: Adolfo García Jiménez

Způsob výuky

Výuka probíhá videokonferenčním způsobem přes Skype, Zoom, Hangouts nebo Microsoft Teams. Konkrétní platforma bude upřesněna před začátkem kurzu. Není třeba mít webkameru. Z hodiny se pořizuje videozáznam, který je dostupný pro stažení výhradně studentům kurzu po dobu 30 dnů. Z každé hodiny existuje zápis se slovíčky, vysvětleními, větami, obrázky a zadáním domácího úkolu. Učebnici ke kurzu na požádání posíláme poštou.

Cursos del mismo nivel

Jarní docházkové kurzy de español 2021 - período 01.03.2021 - 30.06.2021 - semestre actual

código de curso tipo de curso nivel inicial
y final
día hora descripción número de clases precio lugares libres inscripción
Olomoucká 1666/75 Brno Jihomoravský kraj 62700 cze
C1/C2 C2 Martes 17:00 - 18:30 90 min. con profesor nativo 18 5 590,- 4 de 6
Další dny, časy a úrovně jsou otevřeny jako online kurzy.
COVID-19: Docházkové kurzy se realizují docházkově nebo online podle aktuálních opatření.
Para pagar el curso tiene 7 días después de realizar la inscripción.
smluvními podmínkami.
Le enviaremos los datos para realizar el pago junto con la confirmación de su inscripción.